AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Rijschool M. Reinders, gevestigd aan Hofstraat 6, 6351 BD Bocholtz, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mike Reinders
Hofstraat 6
6351 BD Bocholtz
06-46731861
rijschoolreinders@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschool M. Reinders verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijschool M. Reinders verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijschool M. Reinders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk gezien nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool M. Reinders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze account (Accon/AVM) die onze gegevens verwerkt en derhalve inzage heeft in alle facturen, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Rijschool M. Reinders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijschool M. Reinders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.